• Köszöntő

    Az ügyvédi hivatás gyakorlásának kezdete a régmúltba nyúlik vissza. Az állam működése során a jog szerepe meghatározóvá vált a törvények be nem tartása kapcsán a polgárok összeütközésbe kerültek az állammal és egymással.

  • A történelmi változásokat, így a Trianoni Békeszerződést követően az ügyvédi kamarák száma is értelemszerűen csökkent. 1920-ban már csak 13 ügyvédi kamara működött, majd 1948. április 4-étől kezdődően tovább csökkent, mert ettől kezdve csak ítélőtáblai székhelyeken működhettek ügyvédi kamarák.

Tájékoztató

A Heves Megyei Ügyvédi Kamaránál elektronikusan intézhető ügyek a következők az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény alábbi rendelkezései kapcsán:

  • Üttv. 114-138. § ügyvéddel szemben fegyelmi ügyek,
  • Üttv. 170-193. § felvételi, módosítási, törlési kérelmek.

A kezdeményezés lehetőségeiről az alábbi linken kap tájékoztatást: https://www.mük.hu/ugyseged
Hirdetmény

A Koleszár Ügyvédi Iroda (székhelye: 3300 Hatvan, Kossuth tér 19. fsz/2., nyilvántartási szám? I.Ük-c/1/2004., képv.: Dr. Koleszár Dénes ügyvéd) egyszemélyes tulajdonostagja 2018. november 15-én kelt 1/2018(11.15) számú alapítói határozattal bejelentette a Heves Megyei Ügyvédi Kamarához az iroda jogutód nélküli megszüntetési eljárásának folyamatba vételét.


A részletes információk letöltéséhez kattintson ide!Heves Megyei Területi Ügyvédi Kamara

Az Egri Ügyvédi Kamara alakuló közgyűlését 1875. február 14. napján tartotta, első érdemi munkáját pedig 1875. június 11-ei közgyűlésén fejtette ki, amelyen elfogadták az első költségvetést.

Az Egri Ügyvédi Kamara első elnöke Babics István volt, aki az 1875-ös választásokon a szabadelvű párt programjával Csíky Sándor ellenében győzött, és Eger város országgyűlési képviselőjévé vált, amúgy időszakonként az egri kaszinó elnöke is volt. Az Egri Ügyvédi Kamara 1925. február 14-én tartotta jubileumi közgyűlését. E közgyűlésen hangzott el a következő beszédrészlet:


"Az ügyvéd... soha sem akarja engedni magát vezettetni. Ő maga akar vezetni, amihez való képességei rendszerint nem is hiányoznak. Olyan társaságot pedig nehéz összehozni, még nehezebb harmonikusan együtt tartani, melynek minden tagja vezető, vagy legalábbis vezetésre hajlamos egyén..."


A második világháborút követően Heves megyében az önálló ügyvédi kamara megszűnt, és újjáalakulására csupán 1956. január 14-én került sor, ekkor tartotta alakuló közgyűlését a megye ügyvédi karából újjászerveződő Egri Ügyvédi Kamara. Az újjáalakult egri kamara első éveit az ügyvédi munkaközösségek számának növekedése, és az egyéni praxist folytató ügyvédek számának radikális csökkenése jellemezte. Az 1958-as felülvizsgálat eredményeként a kamara taglétszáma 53 főre csökkent. Az 1970-es évek elejétől egyre több hölgy választotta hivatásának az ügyvédkedést ebben a megyében is, és vált a kamara tagjává.

A kamara ma is viszonylag magas létszámmal működik, az ügyvédjelöltek száma pedig az ügyvédi taglétszám felét teszi ki. Ezért a kamara súlyt helyez az ügyvédjelölt-alkalmazás és -oktatás megfelelő szabályozására.

A Heves Megyei Ügyvédi Kamara sok jelentős személyiséget adott a jogásztársadalomnak, illetve az országnak.


Kapcsolat

Heves Megyei Területi Ügyvédi Kamara

3300 Eger Törvényház út 15.

Tel.: +36 36 518-590

Fax.: +36 36 518-590

Bankszámla számunk: 10403507-50526772-56501001

E-mail: hmuk@t-online.huÜgyvédkereső

A kamarai tagnyilvántartásunkban megkeresheti ügyvédjét. Kattintson ide a keresés megkezdéséhez!Jogtanácsosok

A kamarai tagnyilvántartásunkban informácoiót kaphat a jogtanácsosokról. Kattintson ide a keresés megkezdéséhez!Letölthető fájlok

  • , 50.5 KBK.
  • , 149.2 KBK.
  • , 53 KBK.
  • , 212.4 KBK.

Az oldalon található tartalom tulajdonosa a Heves Megyei Területi Ügyvédi Kamara.

Főoldal